13:43 - 10/01/2022
Download và Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Download và Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hệ thống Kỹ Năng Sống Big Ben xin gửi tới quý thầy cô đường link tải phần mềm và video hướng hướng dẫn sử dụng phần mềm theo link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1ZLzzxvSKFeyuq2q-f1HeYqVk43L-CPuR/view 

 

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1oEq_ukNbdj5bb1zcwfiIh__QVE_mRmxj&export=download

Video Hướng dẫn sử dụng phần mềm KNS Big Ben:

Danh mục:Download
Tags:
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận