13:41 - 18/01/2022
GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO NHÀ TRƯỜNG
GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO NHÀ TRƯỜNG

Bên cạnh những giá trị mang lại cho học sinh, chương trình Kỹ Năng Sống Big Ben cũng mang lại nhiều giá trị cho các nhà trường:

  1. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy Kỹ Năng Sống của nhà trường: Với việc được chuyển giao toàn bộ khung chương trình, giáo án, bài giảng đa phương tiện, phần mềm quản lý đào tạo, được xây dựng bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về cả lĩnh vực đào tạo và công nghệ thông tin, các nhà trường sẽ có một bộ chương trình Kỹ Năng Sống hoàn chỉnh, chất lượng, sinh động để triển khai trong nhà trường. Bên cạnh đó, thông qua chương trình đào tạo tập huấn về phương pháp giảng dạy Kỹ Năng Sống Big Ben, các giáo viên của nhà trường được tiếp cận các phương pháp giảng dạy mới, các công cụ giảng dạy mới để có thể triển khai các tiết học Kỹ Năng Sống một cách hiệu quả, sinh động.
  2. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất trong nhà trường: Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình giảng dạy Kỹ Năng Sống Big Ben, các nhà trường sẽ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất được Nhà nước đầu tư, đặc biệt là cơ sở vật chất trong các phòng học thông minh.
  3. Nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường: Kỹ Năng Sống là một môn học bổ trợ, giúp rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Thông qua việc học Kỹ Năng Sống, các em học sinh có động lực mạnh mẽ hơn trong học tập, có định hướng giá trị sống tích cực, phát triển đa dạng các mặt trí tuệ,... Nhờ đó, các em sẽ có thái độ học tập tích cực, có sức khỏe, tinh thần tốt và đặc biệt là có phương pháp học tập hiệu quả để nâng cao tinh thần và kết quả học tập. Bên cạnh đó, việc trực tiếp giảng dạy Kỹ Năng Sống cũng giúp giáo viên hiểu rõ hơn về năng lực, tâm tư, tình cảm của học sinh, từ đó có thể gẫn gũi các em hơn và có thể giúp đỡ, hỗ trợ các em nhiều hơn; phương pháp giảng dạy, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của giáo viên được nâng cao và sẽ có tác động tốt đến việc chuẩn bị bài giảng và giảng dạy các môn học khác.
  4. Xây dựng cộng đồng giáo viên học tập thường xuyên: qua nền tảng công nghệ thông tin, giáo viên có thể phản hồi về chương trình học, kinh nghiệm triển khai chương trình học và những thắc mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động dạy KNS... và có thể được trợ giúp từ chuyên gia hoặc từ các giáo viên khác trong cộng đồng gần 10.000 giáo viên đang triển khai chương trình dạy KNS Bigben.
Danh mục:Tin tức
Tags:
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận