2403/2022
Khung chương trình kỹ năng sống Big Ben Khối Mầm non
Khung chương trình kỹ năng sống Big Ben Khối Mầm non

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BIG BEN, gửi quý khách hàng và thầy cô giáo khung chương trình kỹ năng sống Big Ben

(Dành cho cấp học: Mầm non)

Danh mục:Phương pháp giảng dạy
Xem thêm
2403/2022
Khung chương trình kỹ năng sống Big Ben khối tiểu học
Khung chương trình kỹ năng sống Big Ben khối tiểu học

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BIG BEN, gửi quý khách hàng và thầy cô giáo khung chương trình kỹ năng sống Big Ben

(Dành cho cấp học: Tiểu Học)

Danh mục:Phương pháp giảng dạy
Xem thêm
1001/2022
Phương Pháp Giảng Dạy chương trình kỹ năng sống Big Ben
Phương Pháp Giảng Dạy chương trình kỹ năng sống Big Ben

Hệ thống Kỹ Năng sống Big Ben xin gửi tới quý thầy cô bài giảng về phương pháp giảng dạy kỹ năng sống do chuyên gia- TS Hoàng Thị Kim Huệ thực hiện trong 2 phần tại video dưới đây.

Danh mục:Phương pháp giảng dạy
Xem thêm