07:47 - 10/01/2022
Về chúng tôi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben (Big Ben) được thành lập vào ngày 11 tháng 10 năm 2016 bởi một nhóm chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo thời đại công nghiệp 4.0, Big Ben luôn định hướng phát triển các sản phẩm đào tạo của mình gắn chặt với việc áp dụng công nghệ thông tin và các công nghệ 4.0 để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.

 I.      SỨ MỆNH

Big Ben xác định rõ sứ mệnh của mình là trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức và kỹ năng giúp thế hệ trẻ vững bước trong tương lai, mục tiêu là rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam với các nước dẫn đầu và vươn lên nhóm các nước trung bình. Thế hệ trẻ khi trưởng thành sẽ là những chủ nhân của đất nước, xây dựng đất nước văn minh, tiến bộ và giàu lòng nhân ái.

II.       TẦM NHÌN

Ứng dụng khoa học công nghệ để lan toả các giá trị trí tuệ. Mục tiêu cao nhất của Big Ben là trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong đào tạo và phát triển con người cả về chiều sâu cũng như mức độ bao phủ. Thuận theo các chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, Big Ben mau chóng thực tế hoá các nhu cầu xã hội, khai thác một phần nguồn lực nhàn rỗi, cụ thể hoá các đề tài khoa học đưa vào ứng dụng giảng dạy bằng phương tiện hiện đại.

Bên cạnh những sản phẩm do Big Ben tự thiết kế, Big Ben chủ trương hợp tác với các đơn vị cung cấp chương trình ưu việt, nổi trội và đã được đánh giá cao từ thực tế để triển khai tại địa phương.

III.       GIÁ TRỊ CÔT LÕI

1. TRUNG THỰC: Suy nghĩ trung thực, hành động trung thực và lấy giá tri thực tế làm kim chỉ nam.

2. KHẢ THI: Phù hợp thực tiễn, bám sát thực tế, dân chủ trong xây dựng chiến lược nhằm phát huy tối đa trí của tuệ lãnh đạo.

3. TỐI ƯU: Tư duy có hệ thống logic, phương án và giải pháp trực diện đơn giản, hành động phải gắn vào giá trị.

4. VĂN HOÁ: Mọi thành viên cần tương trợ, chân thành, chia sẻ. Với tổ chức phải cùng hướng mục tiêu chung.

5. THÍCH ỨNG: Phù hợp với điều kiện xã hội, năng động trong tìm kiếm giải pháp, kiên cường trước khó khăn.

IV.      TRIẾT LÝ VẬN HÀNH

1.    Đối với chính mình: Làm việc vì chính lẽ sống của mình. Ngừng làm việc khi công việc không còn giá trị với bản thân, tổ chức hoặc xã hội.

2.    Đối với khách hàng: Chỉ tư vấn, chuyển giao những sản phẩm làm thay đổi cuộc sống khách hàng theo chiều hướng tích cực.

3.    Đối với nội bộ:

o   Góp ý mà không chỉ trích, hướng dẫn mà không miệt thị.

o   Trân trọng giá trị ngươi cống hiến lâu năm mà không không đánh giá thấp người mới.

o   Tôn trọng hành trình phâkhông phân biệt đối xử theo chức danh, không khái niệm người nhà người ngoài. Danh vọng của cá nhân được đánh giá trên mức độ giá trị con người mang lại.

Danh mục:Giới thiệu
Tags:
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận